}

معرفی کتاب من ریموند کارور هستم

کتاب من ریموند کارور هستم مجموعه داستانهای کوتاهیست که همانطور که‌ عنوان کتاب نشان می‌دهد، الهام ‌گرفته شدند از داستانهای ادبیات مدرن آمریکا. نویسنده ی این کتاب مصطفی عزیزی، در این مجموعه
داستان‌های کوتاه، دلمشغولی‌های بخشی از روشنفکران زمان خود در ایران را نشان‌ می‌دهد


نظر خود را بنویسید

EN
EN