}

معرفی کتاب با دوستان پرستوک: در زمانه‌ی پروانه‌ها

در زمانه‌ی پروانه ها داستان پروانه هایی است که در مبارزه علیه غول دیکتاتور آهنی‌ای از پای افتادند اما در نهایت پیروز شدند. مبارزه برای رهایی از استبداد و جستجوی زندگی‌ای آزاد که حق هر انسانی است بن مایه‌ی رمان ها و داستان های کوتاه و بلند بسیاری بوده و خواهد بود. روایت خاطرگونه آلوارز از نقطه دید هر کدام از خواهران به خوبی رنج، ترس، جسارت و دشواری تصمیم گیری را عیان می کند و تغییر از ترس به شهامت را که گاه اجبار است نه انتخاب به خوبی در خلال عبور زمان نشان می دهد. نوشتن آن و خواندنش در اکنون ساده است اما زیستنش بسیار دشوار بوده است و نویسنده موفق شده است که در خلال جزئیات زندگی واقعی خارج از قهرمان شدن آن را به تصویر بکشد. خواهرانی که مثل بسیاری از مردمی که تحت ستم هستند چیزی به جز یک زندگی ساده و آرام در کنار خانواده خود نمی خواهند. این افزون خواهی دیکتاتورها است که سهم کوچک سفره آنها و دیگرانی مثل آنها را به یغما می برد. اما شجاعت میرابال ها در میان همه این مظلومان شنیدنی است. آنها به سادگی یک زندگی به جنگ یک حکومت سرتاسر برده وار می روند.

کتاب در زمان پروانه ها که اشاره به لقب خواهران میرابال* دارد تجربه ای است از یک زندگی در گوشه‌ای از جهان که شاید درکش برای بسیاری آسان باشد، چرا که این جنگ نابرابر هنوز در بسیاری نقاط وجود داشته و دارد و پروانه هایی همواره به قلب آهنین آن یورش برده اند.

  1. * سه خواهر به نام‌های پاتریا، مینروا و ماریا ترزا به فعالیت‌های مخالفت با دیکتاتوری رافائل تروخیو در دومنیکن می‌پرداختند و در اقدامات مخفیانه علیه حکومت او شرکت داشتند. این سه خواهر در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ ترور شدند. اما بعد از فروپاشی این دیکتاتوری، این خواهران به عنوان قهرمان استقامت و مبارزه با دیکتاتوری شناخته شدند.
  2. * از روی این داستان یک فیلم هم ساخته شده است.

نظر خود را بنویسید

EN
EN