}
شاهنامه: حماسه‌ی شاهان ایران زمین | Shahname: The Epic of the Persian Kings
شاهنامه: حماسه‌ی شاهان ایران زمین | Shahname: The Epic of the Persian Kings
شاهنامه: حماسه‌ی شاهان ایران زمین | Shahname: The Epic of the Persian Kings

شاهنامه: حماسه‌ی شاهان ایران زمین | Shahname: The Epic of the Persian Kings

Vendor
Kingorama
Regular price
$120.95
Sale price
$120.95
Regular price
Sold out
Unit price
per 

نویسند: ابوالقاسم فردوسی توسی 
Writer: Abolqasem Ferdowsi
مترجم: احمد صدری 
Translation: Ahmad Sadri
تصویرگر: حمید رحمانیان 
Illustrations: Hamid Rahmanian
این کتاب به زبان انگلیسی، با جلد سخت و کیس می‌باشد. 
This books is entirely in english and comes with hard cover and slipcase 
.در مورد این کتاب در رادیو فردا بیشتر بخوانید
Read More about this Book on Kingorama
EN
EN