}
کتاب سه‌بعدی ضحاک: افسانه‌ی شاه ماردوش | Zahhak: The Legend of the Serpent King (pop-up book)
کتاب سه‌بعدی ضحاک: افسانه‌ی شاه ماردوش | Zahhak: The Legend of the Serpent King (pop-up book)

کتاب سه‌بعدی ضحاک: افسانه‌ی شاه ماردوش | Zahhak: The Legend of the Serpent King (pop-up book)

Vendor
Kingorama
Regular price
$120.00
Sale price
$120.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

نویسند: ابوالقاسم فردوسی توسی 
Writer: Abolqasem Ferdowsi
مهندسی صفحات: سایمون آریزپه 
Paper Engineering : Simon Rizpe
تصویرگری و هنر: حمید رحمانیان 
Art and design: Hamid Rahmanian
این کتاب به زبان انگلیسی، با جلد سخت و همراه کیس می‌باشد. 
This books is entirely in english and comes with hard cover and slipcase.
ویدیو‌های مربوط به این‌کتاب رو در اینجا ببینید 
Read More about this Book on Kingorama
EN
EN